תמונות

אלפי אוהדים טובים, וכמה תפוחים רקובים (אלן שיבר)