תמונות

בלאט. עוד ניצחון, היכולת עדיין לא בשמיים (אלן שיבר)