תמונות

בוז'י הרצוג וניסים גרמה צילום: עזרי עמרם, חדשות 2