תמונות

מקלינטון. פעולות אישיות במאני טיים (משה חרמון)