תמונות

צוות השופטים ידע שמחכה להם משחק לא פשוט (דני מרון)