תמונות

דלית וינשטוק חדש, פינת אוכל גובה צילום: הגר דופלט