תמונות

לשימוש פזם בלבד! מבצע דין וחשבון ארטילריה צילום: אתר חיל החימוש