תמונות

נדאל ישבוא את השיא של ביורג? (gettyimages)