תמונות

לא רק נובח. דזאגוייב, תיכף הוא מגיע (gettyimages)