תמונות

אליאספור. סיים עם 12 נקודות לעתודה (יניב גונן)