תמונות

דרוגבה ואברמוביץ'. ההשקעה של הבעלים השתלמה (getty)