תמונות

באדיר. הפועל קרובה לשלב 32 האחרונות (רועי גלדסטון)