תמונות

נאתכו. הברומטר בהצלחה של הפועל העונה (רועי גלדסטון)