תמונות

וילה. יתרכז מעתה בכלום שנותר לו בליגה (אנג'ו גוש ג'יני)