תמונות

ולא צריך להרחיב מה המשמעות של הניצחון הזה עבורו