תמונות

יתרענן בלאומית. ריינשרייבר בדרבי (אלן שיבר)