תמונות

לפחות היו עושים ממנו מש"ק קליעה... (gettyimages)