תמונות

עידית זכריה חדש, סלון מדפים גובה צילום: אודי גורן