תמונות

המאמנים שלו שוב בגדו בו. שירצקי (אלן שיבר)