תמונות

בית&"ר ירושלים חוגגת מול ב&"ש. מישאלוף: &"צריך להמשיך עם זה&" (יו