תמונות

אלי גוטמן ואבי נמני. יצטרכו להתמודד עם שופט זר