תמונות

האם בנט כשל במהלך "ענבי זעם"? צילום: מתוך חי בלילה