תמונות

מפגש בכנס הצוללת 54 שנה אחרי צילום: יחיאל שלומי