תמונות

לרנקה בנמל התעופה. ילונו בתל אביב ערב המשחק (משה חרמון)