תמונות

טופי ומסודי. הגול של הקשר יהיה 3 נקודות? (שי לוי)