תמונות

אלעד בונפלד. פרש ממשחק וחצה את הכביש (תומר גבאי)