תמונות

מאור אסור לשעבר בנתניה, מדרים לאשקלון (שי לוי)