תמונות

העדיף לשחק עם שני בלמים. בכר (צילום: אלן שיבר)