תמונות

כאן להרבה שנים. מכבי של גולדהאר (אלן שיבר)