תמונות

הפסידה בבית הניחומים. שוורץ יחד עם המאמן הרשקו