תמונות

דנה תל אביב, מדפים שולחן עגול צילום: הגר דופלט