תמונות

פנינית שרת, סלון פרחים גובה צילום: שי אפשטיין