תמונות

לשימוש סלונים בלבד - ילדים בורחים מגז מדמיע צילום: אפרת לכטר