תמונות

אבי סטרול וקלמי סבן. צריכים לשמור על רשת נקייה גם בגומלין (דרור עי