תמונות

שדרוגים, סולם שהפך למדף, לפני, שדרוג וצילום הדס דה-ויר) צילום: הדס דה-ויר