תמונות

עמוס מנסדורף. יעבוד עם דודי סלע (רועי גלדסטון)