תמונות

בב"ש ויתרו עליו בגלל הכושר, אבל מה העלו הבדיקות של נתניה? פירס