תמונות

גם מול חיפה הייתה אבוקה ביציע של בית"ר (דני מרון)