תמונות

ינסה להמשיך ולהשתפר בצפון. ברקוביץ' (עודד קרני)