תמונות

משוכה גדולה מאוד בפתיחה: המעצמה של איסלנד (דוד פליגל, איגוד הכדורי