תמונות

שתי הברחות ענק של טבק לנרגילה צילום: מכס מעבר אלנבי