תמונות

הראל רייכמן. בעד ההגעה של שרף ושום (יניב גונן)