תמונות

קרי עם וויגינס. מינסוטה הייתה קרובה (getty)