תמונות

גלבאן וחדד, מקומם בין הגדולות (אורי לנץ, וואלה)