תמונות

משיכו במסע ההישרדות. בן שושן ובית"ר (וואלה)