תמונות

בלאט. דיבר בכאב את מעמדו של המאמן (אלן שיבר)