תמונות

אם רצחה את שני ילדיה וניסתה להתאבד, ירושלים צילום: חדשות 2