תמונות

יניב גרין וצלחת האליפות. יסיים את דרכו במכבי (יניב גונן)