תמונות

סליחות בכותל צילום: מיכל ארליך, מורה חיילת