תמונות

שצ´פוביץ´ מחסל עוד התקפה של האורחים (עמית מצפה)